De 20 projectpartners zijn momenteel aan het bekijken van welke acties ze werk willen maken de komende jaren. Een lijst van prioritaire acties is in opmaak en zal je hier binnenkort kunnen bekijken. Op deze pagina komt in een latere fase ook een overzichtskaart waarop je kan zien waar welke acties zijn opgestart.