Plattelandsproject (PDPO) ‘Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland’

Land- en tuinbouwers creëren ons mooie landschap van nu en van de toekomst. Met dit plattelandsproject willen de Rodelandpartners landbouwers uit Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele ondersteunen om mee te werken aan bodemkwaliteit, akkerranden en kleine landschapselementen. Het project is gestart op 1 januari 2022 en loopt tot en met 30 juni 2024 en krijgt Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering.

Bloemrijke akkerranden

Op de Proefhoeve Bottelare zijn verschillende bloemenmengsels uitgezaaid met zowel éénjarige als meerjarige soorten. De kwaliteit van de verschillende bloemenmengsels wordt onderzocht, de onkruiddruk, de meerwaarde van deze akkerranden voor het aantrekken van bestuivers en van de natuurlijke vijanden van plaaginsecten (bladluizen, graanhaantje, witte vlieg,…).

Op woensdagvoormiddag 29 juni vond er een interessante demo plaats over de voordelen van bloemrijke akkerranden, over aanleg en beheer,…

Ben je landbouwer uit een van de 4 Rodelandgemeenten en wil je meer weten over bloemrijke akkerranden? Denk je aan bloemenrand op je eigen perceel en wil je graag ondersteuning? Stuur dan een mailtje naar info@rodeland.be.

Houtige kleine landschapselementen (KLE)

Rodeland is rijk aan houtige kleine landschaps-elementen, maar de kosten voor beheer lopen op. Waar dit hout vroeger gebruikt werd als brandhout en er voldoende vrijwilligers gevonden werden om mee te helpen, komt de inspanning nu vooral bij de eigenaar of gebruiker te liggen. Hierdoor worden tegenwoordig maar weinig nieuwe KLE’s aangeplant.

Het beheer is niet alleen tijdrovend, maar bovendien ook een gevaarlijke klus. Recent zijn er nieuwe machines om het beheer efficiënter te maken.

In het najaar van 2022 zal tijdens een demo mechanisch knotten bij een lokale landbouwer de werking van deze machines worden gedemonstreerd. Verder willen we binnen het plattelandsproject de bestaande financieringskanalen voor het beheer van KLE’s beter inzetten.

Bodemkwaliteit

Op de Proefhoeve van Bottelare liggen lange termijnproeven aan die via vruchtwisseling, gewaskeuze en gewasdiversiteit, aanbreng van compost en teeltsystemen (conventioneel/bio) streven naar een verhoogde bodemkwaliteit. In het najaar van 2022 start de Proefhoeve i.s.m. het ILVO met een nieuwe veldproef over de toepassing van houtsnippers als bodemverbeteraar.

Eind juni 2023 wordt op de Proefhoeve een demo georganiseerd rond bodemkwaliteit waarin al deze aspecten aan bod zullen komen, evenals de effecten van het type bodembewerking op de bodemkwaliteit.

Wil je graag op de hoogte blijven van de demo’s die op de planning staan? Stuur dan een mailtje naar info@rodeland.be of volg het via facebook.com/rodelandproject.