Welkom op de website van het Rodelandproject!

De realisaties van 2022 en de nieuwe acties voor 2023 staan online, ontdek het snel hier! Verder vind je op deze site een antwoord op de vraag wat het Rodelandproject precies inhoudt, wat de 14 projectdoelstellingen zijn en wie de projectpartners zijn.

De website en het project zijn in volle opbouw, je zal hier regelmatig iets nieuws ontdekken.

Wandel nog de hele zomer in en rond het kasteeldomein Borgwal in Gavere!

Een 350-tal enthousiaste deelnemers trotseerden op 26 mei 2024 regen- en hagelbuien op Landschapsfeestje Rodeland.

Je kon die namiddag onder andere een mooie wandeling maken langs trage wegen in Vurste, uitgestippeld en bewegwijzerd door Werkgroep Trage Wegen Gavere (VVV 't Gaverland).

Goed nieuws voor wie het heeft gemist of de wandeling nog eens wil overdoen onder een stralende zon, want er kan de hele zomer nog worden gewandeld! De korte wandellus van 5,3 km blijft bewegwijzerd tot eind augustus 2024.

De 10 stopplaatsen zijn niet meer bemand, maar de Buckwalhoeve (stop 7 op de kaart, Bukkestraat 35) is op zaterdag en zondag tussen 11u en 18u geopend voor het publiek. Je kan er even genieten op het terras en een bezoekje brengen aan de pony's, geiten en schapen. Op de Borgwalhoeve (stop 10 op de kaart, Leenstraat 31) kan je de hele zomer lang op woensdag, donderdag, vrijdag en zondag tussen 14u en 17u terecht voor een drankje, een pannenkoek of een stukje taart.

Je kan de wandelkaart hier downloaden of op papier afhalen in het Toeristisch onthaalpunt De Poort (Markt 1, Gavere) en in de Borgwalhoeve (Leenstraat 31, Vurste), tijdens de tijdens de openingsuren.

Zaai je eigen bloemenweide!

De deelnemers aan de fietstocht van 10 september 2023 kregen een zakje bloemenzaad mee naar hun tuin als aandenken. Op het Landschapsfeestje Rodeland van 26 mei zullen opnieuw gratis zakjes bloemenzaad worden verdeeld onder de deelnemers.

Bij wie het niet meer gelukt is om nog in te zaaien in september of oktober 2023, kan zijn bloemen ook dit voorjaar nog inzaaien. Zaaien kan al vanaf maart-april. De bloemenrand zal wel wat later in bloei komen dan wanneer je aan het eind van de zomer inzaait.

De samenstelling van het meerjarig bloemenmengsel in de zakjes is identiek aan het mengsel dat landbouwers uit de 4 Rodelandgemeenten hebben uitgezaaid in hun akkerranden in het kader van het Plattelandsproject 'Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland'.

Tips en tricks hoe je best te werk gaat bij de aanleg en het beheer van je eigen bloemenweide kan je hier downloaden.

De bloemenzaden werden met zorg verpakt door de bewoners van het centrum voor dagbesteding van Ebergiste in Borgwal.

Poelenplan Rodeland wil een boost geven aan de biodiversiteit

Op 10 mei 2022 werd het Poelenplan Rodeland voorgesteld aan pers en publiek in Moortsele. Het volledige rapport kan je hier downloaden.

Poelen zijn voor amfibieën, libellen en (water)planten van levensbelang. Het zijn ware hotspots voor biodiversiteit. Het provinciebestuur bestelde daarom in 2021 het Poelenplan Rodeland bij Natuurpunt Studie. Dit rapport brengt de actuele aanwezigheid van amfibieën in kaart binnen de perimeter van het landschapsproject Rodeland op het grondgebied van Gavere, Melle en Oosterzele en gaat tegelijk ook op zoek naar kansen voor uitbreiding en versterking van de bestaande populaties.

...

Het rapport is een bruikbaar instrument voor het optimaal beheer van 30 bestaande poelen. Ook worden 30 extra locaties voorgesteld die geschikt zijn om nieuwe poelen aan te leggen. Deze voorstellen houden geen verplichting in naar de betreffende grondeigenaars en/of beheerders. De aanleg van nieuwe poelen zal enkel gebeuren op vrijwillige basis.

...

Reeds in 2004 liet het lokaal bestuur van Merelbeke een poelenplan voor hun grondgebied opmaken. Sindsdien zijn in Merelbeke 63 nieuwe poelen aangelegd en zijn de salamanderpopulaties er sterk op vooruit gegaan. Voor het provinciebestuur Oost‐Vlaanderen is het Merelbeekse poelenplan een succesvol voorbeeld dat absoluut navolging verdient.

...

Dat is er nu dus met het Poelenplan Rodeland dat de komende jaren een stimulerend kader zal vormen voor het herstel en beheer van bestaande poelen en voor de realisatie van nieuwe poelen. Samen met de betrokken eigenaars, de lokale besturen en Vlaamse overheid, de regionale landschappen en natuurverenigingen actief in Rodeland, wil de Provincie met dit poelenplan een boost geven aan de biodiversiteit.

Extra budget voor amfibieën en vleermuizen in Rodeland

De Rodelandpartners krijgen extra budget voor een aantal van hun initiatieven, want minister van Natuur Zuhal Demir keurde eind 2022 twee natuurherstelprojecten goed: amfibietunnels en optimalisatiewerken voor een vleermuizenkolonie

Projectsubsidie amfibietunnels Landskoutersesteenweg in Merelbeke en Oosterzele

De projectsubsidie voor de amfibietunnels onder de Landskoutersesteenweg werd ingediend door de gemeenten Merelbeke en Oosterzele in samenwerking met Natuurpunt Oosterzele. De amfibietunnels zullen worden geplaatst bij de heraanleg van de Landskoutersesteenweg op een plek waar de lokale Natuurpuntafdeling samen met de gemeente Oosterzele al jaren een overzetactie voor amfibieën organiseert in het vroege voorjaar. De tunnels zullen zorgen voor een veilige doortocht voor padden, kikkers en salamanders. Op deze wijze wordt een verbinding gecreëerd tussen het Natuurreservaat Gondebeekvallei en de percelen van het ILVO naar de stroomopwaarts gelegen Driesbeekvallei. Het subsidiebedrag bedraagt 54.885 euro voor 5 tunnels en geleidingswanden.

...
...

Projectsubsidie voor vleermuizen in de kerk van Vurste

De projectsubsidie soorten rond de vleermuizenkolonie werd ingediend door Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen in samenwerking met Vespertillio vzw en de Kerkfabriek. De zolder van de kerk van Vurste wordt verder ingericht voor de kraamkolonie. Hierbij worden onder andere nissen hersteld, kabelgaten afgesloten en invliegopeningen geoptimaliseerd. Het subsidiebedrag voor de kerk van Vurste bedraagt 8.313 euro. Dit project kadert in een ruimer project waarbij ook de kerken van Eine, Lede, Lozer en Mullem worden ingericht. Vleermuizen zijn Europees beschermd en veel soorten zijn bedreigd of achteruitgaand. Kerkzolders vormen sleutelplaatsen omdat de jongen van een reeks soorten daar geboren en grootgebracht worden.

Europese topnatuur in Rodeland

Natuur en Bos maakte in samenwerking met de werkgroep Communicatie en beleving van het Rodelandproject een filmpje over Europese topnatuur in Rodeland. Hierin is te zien waar en op welke wijze verschillende partners actief bezig zijn met natuurbehoud en -herstel in Natura 2000-gebied.

Herbekijk het infomoment voor land- en tuinbouwers over Rodeland

Op 9 juni vond het eerste infomoment voor land- en tuinbouwers plaats. Dit ging online door, je kan de presentaties en de opnames hier downloaden per thema.

Ben je land- of tuinbouwer in Oosterzele, Merelbeke, Melle of Gavere en wil je graag op de hoogte gehouden worden van het Rodelandproject? Of heb je na het zien van deze opnames interesse om in de toekomst deel te nemen aan een van onze initiatieven? Vul dan zeker vrijblijvend deze vragenlijst in: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2tzXBH6Yy9_e61PCLZwsM1wFt_rr4pFELMfGd1mj1eqCE1Q/viewform?usp=sf_link.