Welkom op de website van het Rodelandproject!

De realisaties van 2021 en de nieuwe acties voor 2022 staan online, ontdek het snel hier! Verder vind je op deze site een antwoord op de vraag wat het Rodelandproject precies inhoudt, wat de 14 projectdoelstellingen zijn en wie de projectpartners zijn.

De website en het project zijn in volle opbouw, je zal hier regelmatig iets nieuws ontdekken.

Het nut van knotbomen: infomoment met demo op 24 november in Oosterzele

Waarom zijn knotbomen voor jou als landbouwer en particulier vandaag nog interessant? In het kader van het PDPO-project 'Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland' organiseren een aantal Rodelandpartners op 24 november 2022 in Oosterzele een infomoment rond het nut van knotbomen, inclusief demo mechanisch knotten. Een aanrader voor iedereen met interesse in kleine landschapselementen! Hier vind je alle info + inschrijvingslink.

Poelenplan Rodeland wil een boost geven aan de biodiversiteit

Op 10 mei 2022 werd het Poelenplan Rodeland voorgesteld aan pers en publiek in Moortsele. Het volledige rapport kan je hier downloaden.

Poelen zijn voor amfibieën, libellen en (water)planten van levensbelang. Het zijn ware hotspots voor biodiversiteit. Het provinciebestuur bestelde daarom in 2021 het Poelenplan Rodeland bij Natuurpunt Studie. Dit rapport brengt de actuele aanwezigheid van amfibieën in kaart binnen de perimeter van het landschapsproject Rodeland op het grondgebied van Gavere, Melle en Oosterzele en gaat tegelijk ook op zoek naar kansen voor uitbreiding en versterking van de bestaande populaties.

...

Het rapport is een bruikbaar instrument voor het optimaal beheer van 30 bestaande poelen. Ook worden 30 extra locaties voorgesteld die geschikt zijn om nieuwe poelen aan te leggen. Deze voorstellen houden geen verplichting in naar de betreffende grondeigenaars en/of beheerders. De aanleg van nieuwe poelen zal enkel gebeuren op vrijwillige basis.

...

Reeds in 2004 liet het lokaal bestuur van Merelbeke een poelenplan voor hun grondgebied opmaken. Sindsdien zijn in Merelbeke 63 nieuwe poelen aangelegd en zijn de salamanderpopulaties er sterk op vooruit gegaan. Voor het provinciebestuur Oost‐Vlaanderen is het Merelbeekse poelenplan een succesvol voorbeeld dat absoluut navolging verdient.

...

Dat is er nu dus met het Poelenplan Rodeland dat de komende jaren een stimulerend kader zal vormen voor het herstel en beheer van bestaande poelen en voor de realisatie van nieuwe poelen. Samen met de betrokken eigenaars, de lokale besturen en Vlaamse overheid, de regionale landschappen en natuurverenigingen actief in Rodeland, wil de Provincie met dit poelenplan een boost geven aan de biodiversiteit.

Extra budget voor amfibieën en vleermuizen in Rodeland

De Rodelandpartners krijgen extra budget voor een aantal van hun initiatieven, want minister van Natuur Zuhal Demir keurde eind 2022 twee natuurherstelprojecten goed: amfibietunnels en optimalisatiewerken voor een vleermuizenkolonie

Projectsubsidie amfibietunnels Landskoutersesteenweg in Merelbeke en Oosterzele

De projectsubsidie voor de amfibietunnels onder de Landskoutersesteenweg werd ingediend door de gemeenten Merelbeke en Oosterzele in samenwerking met Natuurpunt Oosterzele. De amfibietunnels zullen worden geplaatst bij de heraanleg van de Landskoutersesteenweg op een plek waar de lokale Natuurpuntafdeling samen met de gemeente Oosterzele al jaren een overzetactie voor amfibieën organiseert in het vroege voorjaar. De tunnels zullen zorgen voor een veilige doortocht voor padden, kikkers en salamanders. Op deze wijze wordt een verbinding gecreëerd tussen het Natuurreservaat Gondebeekvallei en de percelen van het ILVO naar de stroomopwaarts gelegen Driesbeekvallei. Het subsidiebedrag bedraagt 54.885 euro voor 5 tunnels en geleidingswanden.

...
...

Projectsubsidie voor vleermuizen in de kerk van Vurste

De projectsubsidie soorten rond de vleermuizenkolonie werd ingediend door Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen in samenwerking met Vespertillio vzw en de Kerkfabriek. De zolder van de kerk van Vurste wordt verder ingericht voor de kraamkolonie. Hierbij worden onder andere nissen hersteld, kabelgaten afgesloten en invliegopeningen geoptimaliseerd. Het subsidiebedrag voor de kerk van Vurste bedraagt 8.313 euro. Dit project kadert in een ruimer project waarbij ook de kerken van Eine, Lede, Lozer en Mullem worden ingericht. Vleermuizen zijn Europees beschermd en veel soorten zijn bedreigd of achteruitgaand. Kerkzolders vormen sleutelplaatsen omdat de jongen van een reeks soorten daar geboren en grootgebracht worden.

Europese topnatuur in Rodeland

Natuur en Bos maakte in samenwerking met de werkgroep Communicatie en beleving van het Rodelandproject een filmpje over Europese topnatuur in Rodeland. Hierin is te zien waar en op welke wijze verschillende partners actief bezig zijn met natuurbehoud en -herstel in Natura 2000-gebied.

Herbekijk het infomoment voor land- en tuinbouwers over Rodeland

Op 9 juni vond het eerste infomoment voor land- en tuinbouwers plaats. Dit ging online door, je kan de presentaties en de opnames hier downloaden per thema.

Ben je land- of tuinbouwer in Oosterzele, Merelbeke, Melle of Gavere en wil je graag op de hoogte gehouden worden van het Rodelandproject? Of heb je na het zien van deze opnames interesse om in de toekomst deel te nemen aan een van onze initiatieven? Vul dan zeker vrijblijvend deze vragenlijst in: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2tzXBH6Yy9_e61PCLZwsM1wFt_rr4pFELMfGd1mj1eqCE1Q/viewform?usp=sf_link.