Overzicht realisaties 2021 en acties 2022

Ben je benieuwd wat de partners van het Rodelandproject zoal gerealiseerd hebben in 2021 en wat er op de planning staat in 2022? Download dan snel het overzicht van de realisaties en acties.

Interactieve overzichtskaart

Work in progress… Binnenkort komt hier een overzichtskaart waarop je kan zien welke acties waar zijn opgestart.

Samenwerken rond thema’s

De Rodelandpartners werken samen rond een aantal overkoepelende thema’s. Per thema komt een werkgroep op regelmatige basis bij elkaar om samen te plannen en terreinacties voor te bereiden. Momenteel zijn er 5 werkgroepen actief:

  • Oogstlandschap
  • Kleine landschapselementen (KLE)
  • Waterlandschap
  • Natuurontwikkeling
  • Communicatie & beleving