Plattelandsproject (PDPO) 'Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland'

Land- en tuinbouwers creëren ons mooie landschap van nu en van de toekomst. Met dit plattelandsproject willen de Rodelandpartners landbouwers uit Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele ondersteunen om mee te werken aan bodemkwaliteit, akkerranden en kleine landschapselementen. Het project is gestart op 1 januari 2022 en loopt tot en met 30 juni 2024 en krijgt Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering.

Zaai jij komend voorjaar ook een bloemenrand in?

Ben je landbouwer in Gavere, Melle, Merelbeke of Oosterzele en heb je interesse in het zaaien van een bloemrijke akkerrand? Dan kan je ondersteuning krijgen vanuit het PDPO-project 'Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland':

  1. Als landbouwer krijg je een vergoeding van 0,17 euro per m² (of 1.700 euro per ha met een maximum van 0,25 ha per landbouwer).
  2. Tot 31 december 2022 kan je gratis zaaigoed via de groepsaankoop plantgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen bestellen: je hebt keuze tussen een meerjarig bloemenmengsel en/of een eenjarig bloemenmengsel (telkens 1 kg per landbouwer). Meer info en bestellen kan via deze link. Of je voorziet zelf een bloemenmengsel met inheemse soorten.
  3. Inzaaien in het voorjaar van 2023 (tussen 15 maart en 15 juni). Wacht een geschikt moment af (zaai bijvoorbeeld niet in een droge periode) en werk met een vals zaaibed. Bloemenranden tellen ook mee als Ecologisch Aandachtsgebied in je verzamelaanvraag.
  4. Persoonlijk advies van Boerennatuur Vlaanderen bij inzaai en administratie, o.a. bij het invullen van de overeenkomst voor de vergoeding voor de bloemenrand. Klik hier om de volledige overeenkomst te bekijken.
  5. Enkel voor landbouwers die nog geen overeenkomst bloemenranden hebben lopen in het kader van het PDPO-project "Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland".

Heb je interesse: bel of mail Brecht Herteleer (0477 89 54 75 en brecht.herteleer@boerennatuur.be) van Boerennatuur met de volgende informatie:

  • Hoeveel m² wens je in te zaaien (maximum 2.500 m² per landbouwer)
  • Welk bloemenmengsel wens je in te zaaien
  • Zelf inzaaien of met loonwerker
  • Telefoonnummer waarop je te bereiken bent

Nieuwsgierig naar de ervaringen van andere landbouwers met bloemenmengsels voor nuttige insecten? Kijk dan zeker eens naar dit filmpje waarin Boer Steven uit Halle aan het woord komt over zijn functionele bloemenrand.

Boerennatuur Vlaanderen
Boerennatuur Vlaanderen

Houtige kleine landschapselementen (KLE)

Rodeland is rijk aan houtige kleine landschaps-elementen, maar de kosten voor beheer lopen op. Waar dit hout vroeger gebruikt werd als brandhout en er voldoende vrijwilligers gevonden werden om mee te helpen, komt de inspanning nu vooral bij de eigenaar of gebruiker te liggen. Hierdoor worden tegenwoordig maar weinig nieuwe KLE's aangeplant.

Het beheer is niet alleen tijdrovend, maar bovendien ook een gevaarlijke klus. Recent zijn er nieuwe machines om het beheer efficiënter te maken.

Op 24 november 2022 organiseerden we vanuit het PDPO-project samen met de Provincie Oost-Vlaanderen een infomoment rond het nut van knotbomen in Oosterzele.

De 60 deelnemers kregen een duidelijk overzicht van alle bestaande steunmaatregelen bij aanplant en beheer van (knot)bomen, houtkanten, heggen en hagen in de 4 Rodelandgemeenten. De nuttige toepassingen van houtsnippers als duurzame energiebron en als koolstofbron in de bodem werden toegelicht. En via de live demo met velkop en kraan konden de deelnemers ter plaatse zien hoe het onderhoudswerk efficiënt en veilig kan verlopen.

Gemist? Geen nood, download het handige schema en het document met meer uitleg over waar je als inwoner van Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele terecht kan voor steun bij de aanplant en het beheer van je houtige KLE.

Bodemkwaliteit

Op de Proefhoeve van Bottelare liggen lange termijnproeven aan die via vruchtwisseling, gewaskeuze en gewasdiversiteit, aanbreng van compost en teeltsystemen (conventioneel/bio) streven naar een verhoogde bodemkwaliteit. In het najaar van 2022 start de Proefhoeve i.s.m. het ILVO met een nieuwe veldproef over de toepassing van houtsnippers als bodemverbeteraar.

Eind juni 2023 wordt op de Proefhoeve een demo georganiseerd rond bodemkwaliteit waarin al deze aspecten aan bod zullen komen, evenals de effecten van het type bodembewerking op de bodemkwaliteit.

Wil je graag op de hoogte blijven van de demo's die op de planning staan? Stuur dan een mailtje naar info@rodeland.be of volg het via facebook.com/rodelandproject.