Plattelandsproject (PDPO) ‘Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland’

Land- en tuinbouwers creëren ons mooie landschap van nu en van de toekomst. Met dit plattelandsproject willen de Rodelandpartners landbouwers uit Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele ondersteunen om mee te werken aan bodemkwaliteit, akkerranden en kleine landschapselementen. Het project is gestart op 1 januari 2022 en loopt tot en met 30 juni 2024 en krijgt Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering.

Zaai jij dit najaar ook een bloemenrand in?

Ben je landbouwer in Gavere, Melle, Merelbeke of Oosterzele en heb je interesse in het zaaien van een bloemrijke akkerrand? Dan kan je nu ondersteuning krijgen vanuit het PDPO-project 'Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland':

  1. Als landbouwer krijg je een vergoeding van 0,17 euro per m² (of 1.700 euro per ha met een maximum van 0,25 ha per landbouwer).
  2. Gratis zaaigoed, het bloemenmengsel is meerjarig en speciaal samengesteld om natuurlijke vijanden voor akkerbouwteelten en groenteteelten aan te trekken. De samenstelling van het bloemenmengsel zorgt er ook voor dat bestuivers gedurende het hele groeiseizoen geschikte bloeiende planten vinden. Klik hier voor de samenstelling van het bloemenmengsel.
  3. Inzaaien in het najaar 2022. Bloemenranden worden best ingezaaid in het najaar, dit zorgt voor minder onkruiddruk, voor vroeger en meer bloemen. Bloemenranden tellen ook mee als Ecologisch Aandachtsgebied in je verzamelaanvraag.
  4. Persoonlijk advies van Boerennatuur Vlaanderen bij inzaai en administratie, o.a. bij het invullen van de overeenkomst voor de vergoeding voor de bloemenrand. Klik hier om de volledige overeenkomst te bekijken.

Heb je interesse: bel of mail Brecht Herteleer (0477 89 54 75 en brecht.herteleer@boerennatuur.be) van Boerennatuur met de volgende informatie:

  • Hoeveel m² wens je in te zaaien (maximum 2.500 m² per landbouwer)
  • Zelf inzaaien of met loonwerker
  • Telefoonnummer waarop je te bereiken bent

Hoe vroeger je Brecht contacteert, hoe beter, ten laatste op 14 september, zo kan hij je tijdig de zaden bezorgen.

Nieuwsgierig naar de ervaringen van andere landbouwers met bloemenmengsels voor nuttige insecten? Kijk dan zeker eens naar dit filmpje waarin Boer Steven uit Halle aan het woord komt over zijn functionele bloemenrand.

Boerennatuur Vlaanderen
Boerennatuur Vlaanderen

Houtige kleine landschapselementen (KLE)

Rodeland is rijk aan houtige kleine landschaps-elementen, maar de kosten voor beheer lopen op. Waar dit hout vroeger gebruikt werd als brandhout en er voldoende vrijwilligers gevonden werden om mee te helpen, komt de inspanning nu vooral bij de eigenaar of gebruiker te liggen. Hierdoor worden tegenwoordig maar weinig nieuwe KLE’s aangeplant.

Het beheer is niet alleen tijdrovend, maar bovendien ook een gevaarlijke klus. Recent zijn er nieuwe machines om het beheer efficiënter te maken.

In het najaar van 2022 zal tijdens een demo mechanisch knotten bij een lokale landbouwer de werking van deze machines worden gedemonstreerd. Verder willen we binnen het plattelandsproject de bestaande financieringskanalen voor het beheer van KLE’s beter inzetten.

Bodemkwaliteit

Op de Proefhoeve van Bottelare liggen lange termijnproeven aan die via vruchtwisseling, gewaskeuze en gewasdiversiteit, aanbreng van compost en teeltsystemen (conventioneel/bio) streven naar een verhoogde bodemkwaliteit. In het najaar van 2022 start de Proefhoeve i.s.m. het ILVO met een nieuwe veldproef over de toepassing van houtsnippers als bodemverbeteraar.

Eind juni 2023 wordt op de Proefhoeve een demo georganiseerd rond bodemkwaliteit waarin al deze aspecten aan bod zullen komen, evenals de effecten van het type bodembewerking op de bodemkwaliteit.

Wil je graag op de hoogte blijven van de demo’s die op de planning staan? Stuur dan een mailtje naar info@rodeland.be of volg het via facebook.com/rodelandproject.